אַסעמבלעאָן סמט נאַזאַלז:

נעזל I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9

נעזל אָ1, אָ2, אָ3, אָ4, אָ5

נעזל CPL1, CPL2, CPL3, CPL4